Vakantievilla Curaçao

huur- en boekings voorwaarden

Huur- en boekingsvoorwaarden Riccavita

1.Bestemming en gebruik

Zowel de villa als het penthouse zijn geschikt voor maximaal 6 personen. Het is niet toegestaan om de woning met meer dan het vermelde maximum aantal personen te bewonen, muv baby’s in een kinderbedje. Hoofdhuurder dient minimaal 25 jaar oud te zijn en gedurende de gehele huurperiode aanwezig te zijn voor begeleiding van jongeren/kinderen die ook in de woning verblijven. Aan jongeren/studentengroepen verhuren wij niet. Bij de boeking ontvangen wij een kopie van het paspoort van de hoofdhuurder. Riccavita is bestemd voor vakantie bewoning. Veranderingen door de huurder aan de bestemming of het gebruik  zijn niet toegestaan. De villa/penthouse wordt volledig schoon en in een nette staat geleverd. Bij het vertrek dient huurder deze weer in een nette staat op te leveren. (opgeruimd). Verhuurder gaat ervan uit dat alles bij oplevering op zijn plaats staat, de afwas gedaan is en de gebruikte huishoudelijke apparatuur is schoongemaakt. Indien er extra schoonmaakkosten ontstaan, zullen deze middels de borg aan huurder worden doorberekend.

Huurder zal de verhuur richtlijnen respecteren en het verhuurde goed en zijn inhoud in alle situaties netjes behandelen, zoals  o.a. het sluiten van ramen en deuren bij wind/regen, het afsluiten van de woning bij afwezigheid en door alle elektrische toestellen uit te schakelen wanneer deze niet gebruikt worden. Indien er overlast veroorzaakt wordt voor omliggende bewoners, behoudt verhuurder zich het recht voor om het contract met onmiddellijke ingang te verbreken. Er volgt dan geen restitutie van betaalde huur. Het is niet toegestaan rechten over te dragen, of het pand onder te verhuren aan derden.

2. Betaling en voorwaarden

Huurder ontvangt de offerte en factuur per  e-mail.

De huurprijs dient in 2 termijnen voldaan te worden;  een aanbetaling van 50% binnen 7 dagen na reservering en de resterende 50% incl. borg, uiterlijk 60 dagen voor aankomst. De reservering is pas definitief als de aanbetaling van 50% is bijgeschreven.

Indien de huurovereenkomst binnen 4 weken voor de dag van aankomst tot stand komt, dient de gehele huurprijs in 1 termijn worden voldaan.

Huurder krijgt toegang tot het gehuurde object, als het boekingsformulier is ingevuld en ondertekend, met een kopie van het paspoort van hoofdhuurder en de volledige betaling is ontvangen.

Inchecken kan op de dag van aankomst na 16 uur, uitchecken op de dag van vertrek voor 11 uur. In overleg met de beheerder kan dit later, als er geen nieuwe huurders zijn.

Verhuurder behoudt zich het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. In dat geval wordt de huurder zo snel mogelijk op de hoogte gesteld van de annulering van het huurcontract en zal

de reeds betaalde huur binnen twee weken na annulering teruggestort krijgen.

3. Borg

Voor iedere geboekte periode wordt een borg van Euro 500,00 betaald door huurder. Terugbetaling van de borg (verrekend met verbruik van energie, en eventuele schade) geschiedt binnen 14 dagen na het einde van het huurcontract.  De borg dient tenminste 60 dagen voor aankomst, tegelijkertijd met de 2e termijn van de huurprijs overgemaakt te worden.

4. Prijzen

De huurprijzen en overige kosten zijn terug te vinden op onze website www.riccavita.nl. In overleg met de beheerder is extra schoonmaak mogelijk, welke niet is  inbegrepen in de huurprijs.

De bedden zijn opgemaakt bij aankomst en er zijn voldoende handdoeken en strandlakens aanwezig. Bij de tussentijdse schoonmaak worden deze verschoond. Extra bed-& badlinnen zijn op aanvraag en tegen bijbetaling verkrijgbaar.

Niet in de huurprijs inbegrepen:

-Elektra- en waterverbruik. De meterstanden worden bij aankomst & vertrek door de beheerder genoteerd.
Verbruik boven 40 KwH per dag wordt doorberekend en verrekend met de teruggave van de borg.
De kosten bedragen voor elektra Euro 0,40 per Kwh, voor water Euro 4,00 per m3.
-Boodschappenpakket bij aankomst (optie). Wij rekenen 20% fee
-Transfer luchthaven v.v. (optie).
-Toeristenbelasting  7% van de huurprijs

5. Verzekering en Annulering

Wij adviseren een goede reis- en annuleringsverzekering met werelddekking af te sluiten. De villa en inboedel zijn verzekerd tegen de gebruikelijke risico’s en volgens de gebruikelijke condities bij een lokale verzekeringsmaatschappij. Goederen van huurder zijn niet op deze polis meeverzekerd. Bij annulering tot 60 dagen voor aankomst wordt 100% van de reeds betaalde huur teruggestort. Bij annulering binnen 60 tot 14 dagen voor aankomst 50%. Bij annulering binnen 14 dagen voor aankomst, vindt er geen restitutie van de reeds betaalde huur plaats. Indien huurder het gehuurde object eerder verlaat dan de afgesproken vertrekdatum, vindt er geen eveneens geen restitutie van betaalde huur plaats.

6. Verlies, diefstal, schade / vernieling

Bij ondertekening van de huurvoorwaarden tekent huurder voor aansprakelijkheid bij verlies, diefstal en breuk / vernieling van tot de inboedel van de woning behorende goederen bij aankomst. Tevens verklaart huurder de huisraad en alles wat daartoe behoort in en om het gehuurde object,  goed te behandelen. Schades dienen altijd aan beheerder te worden gemeld. Verhuurder heeft geen aansprakelijkheid inzake verlies / diefstal / letsel / overmacht bij storingen van water, of stroomuitval bij huurder ten tijde van bewonen van de villa of penthouse.  

Verhuurder is niet  aansprakelijkheid voor:

-Diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in Riccavita.
-Het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur, tijdelijke uitval of storingen in en om de woning van water- en/of energie.
-Niet vooraf aangekondigde straatwerkzaamheden en bouwwerkzaamheden rondom de woning
-Het niet of ten dele uitvoeren van de huurovereenkomst ingeval van overmacht. Hieronder wordt mede verstaan dat de  door verhuurder ingeschakelde dienstverleners, nalatig blijven;
-Overtreding van geldende regels en overlast van activiteiten buiten de gehuurde woning.
-Overmacht van welke aard dan ook.
-Ongevallen in en om het zwembad.
-Voor wat betreft ongevallen in of om het huis kan beheerder of verhuurder niet  aansprakelijk gesteld worden.

7. Bezoek van beheerder of verhuurder

Het is verhuurder of beheerder toegestaan, door middel van een afspraak met huurder, Riccavita te bezoeken, met als doel na te gaan of alle verplichtingen uitgevoerd worden. Dit recht moet rekening houden met de privacy van huurder en zal met mate worden uitgevoerd.

8. Aansprakelijk

Huurder kan aansprakelijk gesteld worden voor diefstal van en schade aan de inboedel als de diefstal gebeurt zonder sporen van braak. Bij diefstal zonder sporen van braak, bijv. door het niet afsluiten van ramen of deuren bij afwezigheid, is huurder aansprakelijk voor geleden schade aan eigendommen van verhuurder.

9. Overig

Eventuele drukfouten in de algemene voorwaarden, op onze website of andere formulieren en documenten, zijn onder voorbehoud.
Verhuurder behoudt zich het recht voor om tussentijds wijzigingen aan te brengen.
Verhuurder is onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk en verantwoordelijk voor ontstane schade aan alle betrokken personen of roerende- en onroerende goederen. Huurder doet hierbij afstand van verhaal t.o.v. verhuurder, de eigenaar van Riccavita.

Op deze huurovereenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit de huurovereenkomst zullen behandeld worden door de rechtbank in Nederland.

10. Huisdieren zijn niet toegestaan.